Ivoren Toren

Een enorme stenen toren bekleed met Ivoor, met bovenop een eeuwig brandend vuur: De Ivoren Toren is van mijlenver te herkennen als de plek waar al sinds mensenheugenis aardmagiërs en vuurmagiërs samenkomen om kennis te delen. Maar de mist die soms over de zee en de velden hangt lijken ze tot hun grote frustratie nog niet onder controle te hebben.

Magie, dat is de specialiteit van de Ivoren Toren en de stad er omheen. Met name elementaire magie, maar andere magiesoorten zijn ook welkom… Als het maar niet spiritueel is. Voor veel inwoners van de Ivoren Toren staan de goden lijnrecht tegenover de kracht van magie: Zij houden zich liever vast aan de onveranderlijke, onpersoonlijke kracht van de elementen.

Het beheersen van magie wordt gezien als een teken van sterke persoonlijkheid en een goede opvoeding. Families doen er alles aan om de magie sterk in het bloed te houden, en het is niet ondenkbaar dat een kind zonder enige aanleg plotseling verdwijnt. Talentvolle kinderen uit de armere wijken die verder van de toren zelf afliggen, worden gered van hun betreurenswaardige omgeving en onder toeziend oog opgevoed tot sterke magiërs, gesponsord door één van de huizen met oude, magische bloedlijnen.

Ook de heerschappij van de stad ligt in de handen van sterke magiërs. Eenieder die de rang van Meester der Magie behaald heeft zeggenschap over de Ivoren Toren en de onderdanen, al is het uiteindelijk de verkozen Grootmeester die de ware leiding heeft. De Meesters leggen sterke druk op de stad om alle kennis over magie in handen te krijgen, en zien het verzamelen van talenten als een belangrijke taak. Niet voor niets handelen ze graag met de Vuurvikingen, die traditioneel sterke talenten voortbrengen.

De huidige Grootmeesteres is Chantal Benoît, de enige die zowel Meester van het Vuur als Meester van de Aarde is. Ze is een verrassend zachtaardige vrouw, die bijzonder veel tijd aan haar familie besteed voor een Grootmeester. Toch is ze ambitieus voor haar stad: Het is haar doel om vóór haar dood te zorgen dat de Ivoren Toren een Meester heeft in iedere niet-spirituele magiesoort. Het ontbreken van een Meester van Mist is haar een grote doorn in het oog.

De Meesters van de Ivoren Toren hebben vaandels in de Kleur van hun Magiesoort, waarop de Toren zelf staat afgebeeld. De Grootmeesteres, en dus de stad, hebben op het moment een rood/beige vlag, staande voor het vuur en de aarde.