Teaser Omen XXVI – De reis van het kind

Samen reisden ze rond. Van dorp naar dorp, door bossen en bergen, langs de grote steden en over de kleinste wegen. En overal deden ze hetzelfde: De acceptatie zoeken. Soms werden ze weggejaagd, soms met open armen ontvangen. Daar waar het kon, tekenden ze een cirkel en het zand, en vroegen iedereen binnen te stappen en hun god te omarmen. En waar zij gingen, verschenen de boom en de schommel in het zand, en kwamen zij die door gekte bevangen waren weer tot hun zinnen.

En achter hen aan liep een ander, een eenzame pelgrim die al die cirkels in het zand bezocht, er in stond en met luide stem verkondigde:

Hoort dit, alle gij volken,
neemt ter ore, alle bewoners der wereld,
zowel geringen als aanzienlijken,
rijken en armen tesamen.

Mijn mond zal over waarheid spreken
de geschiedenis zoals deze is gekend
Uw oor zal tot een spreuk neigen
mijn geheimenis te verspreiden

Waarom zou een Kind vrezen voor de Nacht
Wanneer de Vader eenieder naar bed brengt?
Waarom zou een Kind ooit honger leiden
Wanneer de Vader zijn geliefden voed?

Velen kinderen werden immers verzorgd,
En velen werden ouder bij iedere passage,
Al zullen er telkens ook verloren gaan,
Omdat er immer voedsel tekort komt.

Maar één Kind lag stilletjes onder de tafel,
Waar de Vader zijn ogen niet laat vallen
Het Vergeten Kind kreeg slechts de kruimels die vallen,
Hoorde slechts de woorden die tot anderen gesproken worden

Het Kind is door u opgestaan en heeft de schaduw verlaten,
Het heft zijn vuisten tot de Vader, de broeders, de zusters,
Opdat zij hem niet langer zullen vergeten en hij zijn plek zal krijgen
Aan de tafel die hij zo lang slechts van onder kende

Het Kind zal zich Verzetten tegen het Juk van de vader
Het Kind kent de Ambitie zijn plek terug te pakken
Het Kind wil de Vrijheid om zichzelf te worden
En het Kind is toegewijd aan allen die zich aan hem wijden

Hoort dit, alle gij volken,
neemt ter ore, alle bewoners der wereld,
Deze woorden van waarheid gesproken
En verspreid ze opdat allen het horen.

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXV – De Karavaan

Met een langzame beweging veegt Yvette het bloed van haar zwaard. Voor haar op het bospad liggen negen lijken, waarvan maar één een mens. Alweer een verlies in haar kleine groepje wachters. De wegen in deze gebieden zijn lang niet meer zo veilig als ze ooit waren.

Dit keer waren het de Elfen, schuimbekkend en met gekte in hun ogen, vechtend zonder enige zelfbescherming. Yvette kende de verhalen wel, over de gekte en burgeroorlog in het verre elfenrijk. Maar hier, midden tussen het keizerrijk en de vrije hertogdommen, dat had ze niet aan zien komen. Zouden alle geruchten over de besmettingsgevaren waar zijn? Met een frons kijkt ze naar haar overgebleven vrienden, en de handelaren in hun karren. Hoe snel zou zoiets gaan, zo’n besmetting? En zou ze het herkennen?

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXV – Sulfar

“Wat is dat wat je zei, Sulfar? … Nee, nog niet, mijn vissige vriend. Ze zijn pas net hier. Laat ze nog even. Misschien maken we straks nog wel een praatje. Ik vind een klein gesprek aan het begin van het einde altijd een mooi concept.”

“Weet je wat zo fijn is aan het leven ondergronds, Sulfar? Er is geen weer en wind… Maak er geen zooitje van.”

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXIV – Veilig?

Nog maar een paar weken! We hopen dat jullie net zoveel zin in Omen XXIV als wij.

Hier de vierde teaser…

Theondrynn nadert Torquil, tot zijn eigen grote opluchting. Hij is dichter op de weg gaan reizen, want het bos is onvoorspelbaar en gevaarlijk geworden. Binnenkort is hij bij de rivier, en dan kan hij deze volgen tot hij het elfenleger vind. Wellicht zijn ze Torquil nog aan het belegeren, of anders zijn ze de stad aan het voorbereiden op de komst van de Hoge families.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXIV – Een God?

Omen XXIV komt steeds dichterbij! Zorg dat je je vandaag nog inschrijft zodat je nog goedkoper uit bent!

Hier de derde teaser…

Met nog nabonzend hart keert Hannah terug in het dorp. De buitenste straten zijn leeg, iedereen staat op het plein. Theo is op de boomstam geklommen naast de neergeschoten prediker, zijn schep nog steeds in de handen. Zodra hij haar, Tom en Kevin terug ziet keren zwaait hij. “Hebben jullie hem te pakken gekregen?”

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXIV – Theondrynn

Theondrynn was al enkele dagen door het laaggebergte aan het reizen, parallel aan de weg. De runners van de Hoge families mogen niet meer over de wegen lopen, het gevaar is te groot. Dus draagt hij zijn tas met berichten voor het leger door het moeilijkere terrein, in de hoop dat hij hier niemand tegen komt.

Zijn vertrek was nogal haastig, en goed afscheid van zijn familie had hij niet kunnen nemen. Niet ongebruikelijk, met zijn baan, want een boodschap moet nu eenmaal vaak snel verstuurd worden. En niet alles kan aan een vogel toevertrouwd worden. En dus gaat hij, zo snel als hij kan, richting het leger, en daarna zo snel mogelijk weer terug, in de hoop dat iedereen veilig uit de laatste stad vertrokken is.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXIV – Het Kind

Hannah sjouwt met de zware wateremmers over het dorpsplein, haar hoofd gebogen en haar ogen op het zand voor haar voeten. Het doet geen goed om op te vallen hier, sinds het dorp is overgenomen. Beter om snel over te steken, zonder oogcontact te maken. Ook de andere mensen lopen snel en zonder op te kijken over het plein, de aandacht van de dorpswachten vermijdend. Niemand roept een ander toe, geen mens verheft zijn stem meer sinds…

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Bericht van de Keizerlijke Gazet uit Oustpost 47

Hoezee waarde landgenoten!

Na heldhaftig optreden van de Keizerlijke soldaten is een belangrijk reliek, de staf van Keizer Laoghairn, weer in het bezit van ons glorieuze Keizerrijk. De Staf was op lafhartige wijze ontvreemd uit ons prachtige kapitaal door een horde onbeschaamde elven. De zwaarbewapende schurken maakten tijdens hun vlucht door ons mooie land vele weerloze kinderen slachtoffer. Deze werden gebruikt als schild of erger.
(meer…)

Lees meer

Omen logo
Omen logo

Imperial College of Inquest and Conquest

Dit is een klein deel van de beproevingen van de Imperial College of Inquest and Conquest, die zich gevestigd heeft in Outpost 47. 

Professor Zuydewater zette voorzichtig een datum achter een van de namen in zijn boek. Het was altijd een pijnlijke gebeurtenis als een student op afstudeermissie overleed en altijd was hij degene die het slechte nieuws mocht vertellen.

Onvrijwillig dwaalden zijn ogen naar de namen van dit jaar. Het was een onwaarschijnlijke groep jonge mensen,  zonder duidelijke leiding of voorbeeld. Sommigen waren hun leeftijd ver vooruit, anderen had hij met enige dwang de wereld in moeten sturen. Van een aantal had hij zelfs al een onderzoeksvoorstel mogen ontvangen en toch voelde hij zich niet op zijn gemak.

Outpost 47 had onschuldig geleken maar de eerste correspondentie met de studenten had het tegendeel bewezen. Corruptie, ondoden en een poort die blijkbaar de bron geweest was van al het kwaad wat de laatste tijd het land overspoeld had. 13 studenten had hij ernaar toegestuurd en ondanks hun goede wil, hun vermogen nieuwe vrienden te maken en de aanwinst van 4 nieuwe studenten maakte hij zich grote zorgen. Hoeveel zouden er dit jaar terugkeren?

(meer…)

Lees meer